GUANGZHOU SHANMU ELECTRONICS PRO. CO., LTD.

联系信息

Home » 联系我们 » 联系方式

GUANGZHOU SHANMU ELECTRONICS PRO. CO., LTD.

联系信息

2011-08-30 20:20:42 浏览次数:7

                                                                                                                广州市山木电子产品有限公司   

                                                                                                                地址:广州市白云区江高镇茅山工业园6号  

                                                                                                                邮编:510450 

                                                                                                                电话:0086-20-86022001 

                                                                                                                传真:0086-20-36091639

                                                                                                                QQ:157194375 

                                                                                                                邮箱:sales1@shanmutv.com   sales4@shanmutv.com

                                                                                                                http://www.shanmutv.com  

                                                                                                                http://www.shanmutv.en.alibaba.com

Copyright © GUANGZHOU SHANMU ELECTRONICS PRO. CO., LTD.粤ICP备20020998号